Koło Naukowe ZBO

Studenckie Koło Naukowe

" da Vinci "

działające przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego Politechniki Rzeszowskiej

 

Zapraszamy studentów na spotkania Koła Naukowego „da Vinci” prowadzonego przy  Zakładzie Budownictwa Ogólnego.

 

Na spotkaniach Koła Naukowego „da Vinci” poruszane są zagadnienia  dotyczące współczesnych kierunków projektowania i wykonawstwa architektoniczno - budowlanego, innowacyjnych technologii energooszczędnych, helioenergetyki, historycznych form architektonicznych.

 

Zapraszamy studentów kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz innych.

da_vinci_-01.jpg         da_vinci_-02.jpg

o

Bliższe informacje o działalności Koła:

o

mgr inż. Michał Musiał

e-mail: mmusial@prz.edu.pl

 tel: +48 17 865 1005   

pokój nr 415, budynek P

mgr inż. Marcin Kaczmarzyk

e-mail: kaczmar@prz.edu.pl

tel: +48 17 865 1026   

pokój nr 415, budynek P

01_-_kolo_-_wyc-01-iii-2015.jpg

02_-_kolo_-_wyc-02-iii-2015.jpg

03_-_kolo_-_wyc-03-iii-2015.jpg

04_-_komory-davici-01.jpg

05_-_komory-davici-02.jpg

06_-_kolekt-davici-01.jpg

07_-_kolekt-davici-02.jpg

08_-_kolekt-davici-03.jpg

09_-_meto-davici-01.jpg

10_-_meto-davici-02.jpg

11_-_meto-davici-03.jpg

13_-_meto-davici-05.jpg

14_-_d-v-ii17-01.jpg

15_-_d-v-ii17-02.jpg

16_-_d-v-ii17-03.jpg

00_-_kolo_-_logo_-_25-ix-2017.jpg

18_-_wp_20170509_13_23_08_pro.jpg

19_-_wp_20170509_13_24_42_pro.jpg

17_-_kn_da_vinci_-_25-ix-2017.jpg

00_-_kolo_-_logo_-_25-ix-2017.jpg

20__01-davinci-28022018.jpg

22_01-01_-_wp_20171215_10_35_10_pro1.jpg         23_02-02_-_wp_20171215_10_35_24_pro1.jpg

21_02-davinci-28022018.jpg

00_-_kolo_-_logo_-_25-ix-2017.jpg

„Ludzie z natury dobrzy  pragną wiedzy”     - Leonardo da Vinci

 

  Nowy semestr wiąże się z poznawaniem nowych zagadnień, rozpoczęciem kolejnego etapu studiów, rozwijaniem zainteresowań i pasji. Możemy poszerzać swoje horyzonty nie tylko dzięki określonemu programowi studiów ale również poprzez udział w dodatkowych zajęciach. Takimi właśnie dodatkowymi zajęciami jest nasze koło naukowe Budownictwa Ogólnego „da Vinci”.

  W poprzednim semestrze rozpoczęliśmy badania związane z materiałami zmiennofazowymi, których główną cechą jest duża akumulacyjność cieplna, a następnie oddawanie zmagazynowanej wcześniej energii. wykonaliśmy próbki tych materiałów w powłokach polimerowych. Opiekun naszego koła Pan mgr Michał Musiał wytłumaczył nam cały proces związany z działaniem w/w materiałów, co zmotywowało nas do poszerzania naszej wiedzy z zakresu energooszczędności.

  Odwiedzając laboratorium Fizyki Budowli dowiedzieliśmy się na jakiej zasadzie działa komora klimatyczna, jakie testy są w niej przeprowadzane, jakie materiały umieszczane oraz w jaki sposób odbywa się rejestrowanie

  W ramach działalności Koła Naukowego Da Vinci, w tym semestrze udaliśmy się również do komór badawczych, znajdujących się na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, w celu poznania ich przeznaczenia. Dowiedzieliśmy się jak ważne są prace nad wykorzystaniem energii słonecznej i jakie zabiegi są stosowane aby pozyskać, zatrzymać i wykorzystywać ją w najbardziej efektowny sposób. Komory badawcze przy budynku K naszej Politechniki, o których bardzo dokładnie opowiadał nam opiekun Koła, okazały się bardzo ciekawym stanowiskiem badawczym, służącym do przeprowadzania eksperymentów w dużej skali oraz w rzeczywistych warunkach klimatu zewnętrznego.

-

24_-_davin-08_vi-2018.jpg

-

  Zakres tematyki energooszczędności w budownictwie jest bardzo szeroki, jako studenci mieliśmy okazję lepiej poznać wiele zagadnień związanych z energooszczędnością w ramach zajęć naszego koła „da Vinci”. Dzięki takim przedsięwzięciom poznajemy otaczający nas świat i procesy jakie nim kierują. Koła naukowe o takiej tematyce pozwalają poszerzyć nasze horyzonty.                                  

                                                                                               Monika Jarząb

08 czerwca 2018 roku

-

Wyprawa do drukarni 3D

-

    29 maja 2018 roku członkowie naszego koła wraz z opiekunem wzięli udział w wycieczce do drukarni 3D. Podczas prezentacji, pracownicy po kolei przedstawiali nam drukarki, obrazowali nam ich sposób działania jak i odpowiadali na nasze pytania. Następnie mogliśmy zobaczyć i dotknąć materiały z którego wykonywane są przedmioty. Określa się je mianem filamentów do drukarek 3D. Okazało się że na rynku dostępne jest bardzo dużo rodzajów materiałów używanych do tworzenia przedmiotów w technologii 3D, z których każdy charakteryzuje się innymi właściwościami. W dalszej kolejności przeszliśmy do stanowiska, w którym rozpoczyna się proces tworzenia przedmiotu. Odpowiada za to specjalny graficzny program komputerowy, dzięki któremu otrzymuje się wirtualne przedstawienie docelowego produktu. Możliwe jest manewrowanie jego parametrami i dostosowywanie go do potrzeb danego klienta. Gotowy projekt jest eksportowany do odpowiedniego formatu, a następnie zostaje otwarty w programie który odpowiada za obsługę drukarki. Pracownicy drukarni, oprócz przybliżenia nam zasady działania drukarek, używanych materiałów, czy etapów tworzenia przedmiotów, zaprezentowali nam produkt finalny całego procesu tworzenia w technologii 3D. Ważne dla nich było przedstawienie nam różnicy pomiędzy przedmiotem dopiero wyjętym z drukarki a takim, który został odpowiednio obrobiony i przygotowany przez pracowników- różnica dostrzegalna była niemal od razu. Następnie wszyscy udaliśmy się do pomieszczenia, w którym znajdowały się gotowe, obrobione i pomalowane przedmioty. Byliśmy pod wrażeniem wielkiej dokładności ich wykonania z najdrobniejszymi szczegółami. Zobaczyliśmy również wykonany w technologii 3D element ludzkiego szkieletu, co świadczy o tym, że na technologii 3D nie opiera się wyłącznie przemysł (tworzenie części do silników, prototypów mechanicznych elementów czy części zamiennych) ale również ma ona zastosowanie w medycynie, może już niedługo będzie ona związana z ratowaniem życia człowieka ?

-

25_01_-_wp_20180528_10_58_02_pro1.jpg

   

    Mówiąc o technologii 3D musimy mieć na uwadze, że wymaga ona bardzo dużo czasu. Nie wykonamy skomplikowanego, czy dużego przedmiotu w kilka minut. Potrzebna jest do tego ogromna precyzja jak i cierpliwość. Drukowanie 3D to technologia naszej przyszłości, która ciągle się rozwija. Z każdym dniem coraz więcej ludzi dowiaduje się czegoś związanego z drukowaniem 3D, my jako członkowie koła również poznaliśmy tą technologię, jednak dzięki naszej wycieczce, mogliśmy być bliżej i poznać ją lepiej, poprzez bezpośredni kontakt z urządzeniami. Jesteśmy pod wrażeniem możliwości jakie niesie ze sobą drukowanie przestrzenne.

    Mamy nadzieje na więcej takich edukacyjnych wycieczek związanych z naszym kołem „da Vinci”, które nie tylko uczą ale pokazują jak ciekawa może być dla nas nauka.

                                                                                       Monika Jarząb

Prezes Koła Naukowego Da Vinci

16 lipca 2018 roku

00_-_kolo_-_logo_-_25-ix-2017.jpg

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

Adam Mickiewicz: Oda do Młodości

 

    W nowym roku akademickim 2018/19 działalność Koła Naukowego da Vinci przebiega pod opieką Pana mgr inż. Marcina Kaczmarzyka, a trzon Koła utworzyli studenci II roku studiów magisterskich na kierunku Budownictwo ze specjalizacją Budownictwo Zrównoważone. „Uczestnictwo w aktywności Koła Naukowego na ostatnim roku studiów to dla niektórych spore wyzwanie organizacyjne, lecz dotychczasowe doświadczenia z Kołem da Vinci potwierdzają, że warto podjąć ten wysiłek” - mówią studenci II BB-DU.

-

     Radon w budownictwie

    W dniu 13 grudnia 2018 roku członkowie naszego koła wysłuchali referatu pt. „Problematyka radonu w budownictwie: zagrożenia, detekcja i profilaktyka”, który wygłosił nasz opiekun mgr inż. Marcin Kaczmarzyk. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się, że radon to nietrwały, radioaktywny gaz, który powstaje w skorupie ziemskiej podczas rozpadu naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Nasz opiekun wyjaśniał, gdzie oraz w jaki sposób radon może gromadzić się w budynkach. Poznaliśmy zagrożenia zdrowotne związane z długotrwałym gromadzeniem się radonu w budynkach jak wykrywać ten gaz i uniknąć negatywnych skutków jego działania.

-

    Materiały budowlane w technologiach energooszczędnych

    Podczas pierwszego noworocznego spotkania w dniu 10 stycznia 2019 roku braliśmy udział w inwentaryzacji materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych w Pracowni Technologii Energooszczędnych Zakładu Budownictwa Ogólnego. Znajdujące się tam pomoce dydaktyczne w postaci różnych materiałów budowlanych, jako wyroby konstrukcyjne i izolacyjne służą podczas zajęć ze studentami pierwszych lat studiów. Naszym zadaniem było dokładne zmierzenie i zważenie oraz identyfikacja tych materiałów. Zebrane w ten sposób informacje posłużą nam do przygotowania etykiet, zawierających podstawowe parametry techniczne tych wyrobów, takie jak ich nazwy, wymiary, gęstość objętościowa i współczynnik przewodzenia ciepła. Mamy nadzieję, że nasze starania pomogą uatrakcyjnić kształcenie naszych młodszych kolegów i koleżanek.

-

26_-_01-kn_da_vinci_-_2019.jpg

-

    Księżycowe materiały budowlane

    W dniu 17 stycznia nasz opiekun po raz kolejny podzielił się z nami swoją pasją i zarazem przedmiotem swoich badań naukowych. Podczas tego zebrania koła „da Vinci” mogliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób w specjalistycznych laboratoriach rodzi się nowa gałąź przemysłu, jaką jest budownictwo księżycowe. Pan mgr Kaczmarzyk podkreślał, że realizacja obiektów budowlanych poza Ziemią musi opierać się na wykorzystaniu miejscowych zasobów, stąd też badania nad materiałami wytwarzanymi z księżycowego gruntu, zwanego regolitem. Sypki regolit składa się w większości z bardzo drobnego pyłu i posiada niezwykle niską przewodność cieplną. Po stopieniu regolitu (np. za pomocą mikrofal lub skupionego światła słonecznego) można produkować ciężkie cegły o dużej akumulacyjności cieplnej.

-

    Z niecierpliwością wyczekujemy czasów, kiedy efekty tych badań opuszczą ziemskie laboratoria i znajdą praktyczne zastosowania w miejscu docelowym

-

 Inż. Regina Rożek, Prezes Koła Naukowego Da Vinci, 17.01.2019 r.

00_-_kolo_-_logo_-_25-ix-2017.jpg

 „Przemierzam kraj, pragnąc wyjaśnić sprawy, których nie rozumiem.” – Leonardo da Vinci

 

 

Energia ze Słońca - jak ją wykorzystać?

Wizyta koła naukowego „da Vinci” w firmie produkującej kolektory i panele, a także urządzenia instalacji słonecznych

 

    Słońce jest wyjątkową gwiazdą, która umożliwia funkcjonowanie wszystkich organizmów i daje im siłę do stałego rozwoju. Moc energii słonecznej emitowana jest w postaci promieniowania, które rozchodzi się w przestrzeni kosmicznej. Ilość energii docierająca do powierzchni Ziemi przekracza 15 000 razy roczne zapotrzebowanie ludzkości na energię. Dla obszaru Polski nasłonecznienie dostarcza 300 razy więcej energii niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Energia promieniowania słonecznego jest najbardziej powszechnym, najczystszym i niewyczerpalnym źródłem energii odnawialnej.

    Jak więc skorzystać z tego co daje nam Słońce?

   Aby uzyskać jak najlepszą odpowiedź na to pytanie - na czele z naszym opiekunem mgr inż. Marcinem Kaczmarzykiem - przemierzyliśmy kilkaset kilometrów i odwiedziliśmy firmę produkującą kolektory słoneczne, komponenty instalacji słonecznych, pompy ciepła.

    Zaplanowane dla nas szkolenie trwało dwa dni od 15 do 16 maja i składało się z trzech grup tematycznych: instalacje słoneczne, pompy ciepła oraz fotowoltaika. Pierwszego dnia poznaliśmy zagadnienia związane z budową i rodzajami kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Dowiedzieliśmy się jakie są kryteria wyboru typu danego systemu oraz jakie są warunki i możliwości zabudowy. Przedstawiona nam część teoretyczna została utrwalona przez zajęcia praktyczne, gdzie mieliśmy możliwość przyjrzenia się jak wygląda proces produkcyjny kolektorów słonecznych oraz jak przebiega montaż i uruchomienie instalacji słonecznych oraz pomp ciepła. Każdy blok szkoleniowy został zakończony częścią przedstawiającą błędy wykonawcze wraz ze wskazówkami odnośnie eksploatacji i doboru odpowiedniej instalacji.

    Drugiego dnia zgłębiliśmy wiedzę na temat zasady działania ogniw fotowoltaicznych oraz budowy panelu. Poznaliśmy rodzaje modułów fotowoltaicznych, systemów i inwerterów PV, a także jakie są zasady projektowania takiej instalacji. Podczas praktycznej części szkolenia mogliśmy z bliska przyjrzeć się budowie paneli oraz spróbować samodzielnie wykonać złączą modułów.  Dodatkowo także poznaliśmy oprogramowanie komputerowe, które umożliwia kontrolę i optymalizację zużycia energii elektrycznej.

-

28_-_20190516_120949.jpg

    -

    Pomimo długiej podróży i deszczowej pogody zorganizowany wyjazd szkoleniowy możemy uznać za wyjątkowo udany. Ze swojej strony chcielibyśmy serdecznie podziękować opiekunowi naszego koła naukowego mgr inż. Marcinowi Kaczmarzykowi za zaangażowanie i czas jaki poświęcił, a władzom uczelni za sfinansowanie naszego wyjazdu. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli ponownie zorganizować podobne wyjazdy, które dają nam możliwości pogłębiania i rozwoju naszej wiedzy.

-

29_-_20190516_122128.jpg

logowwwzbozielone-17.jpg

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję