VII Konferencja Solina 2018

VII Konferencja

SOLINA 2018

R O Z W Ó J     Z R Ó W N O W A Ż O N Y

Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska

Innowacyjne technologie energoefektywne

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -

publindekswwoscukosnie.jpg

Termin Konferencji:

 19 - 23 czerwca 2018 roku 

Tematyka Konferencji

 1. Zasady zrównoważonego rozwoju - możliwości stosowania, zagadnienia ekonomiczne, techniczne
 2. Współczesne i przyszłe kierunki projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego
 3. Architektura słoneczna, budownictwo pasywne, energooszczędne, zeroenergetyczne
 4. Nowoczesne materiały i technologie w architekturze i budownictwie
 5. Zagadnienia fizyki budowli, wymiana ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych
 6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, urządzenia, technologie, systemy
 7. Helioenergetyka, stan obecny i perspektywy rozwoju
 8. Innowacyjne technologie energoefektywne w sektorach budowlanych, przemysłowych, transportowych
 9. Fotowoltaika - zagadnienia teoretyczne, techniczne i zastosowanie
 10. Współczesne technologie do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia
 11. Architektura i budownictwo obiektów zabytkowych
 12. Zrównoważony rozwój miast, osiedli, dzielnic, rewitalizacja 
 13. Architektura wnętrz, wzornictwo, projektowanie, materiałoznawstwo i technologie
 14. Architektura krajobrazu, tradycyjne i nowoczesne rozwiązania architektoniczne, budowlane i przyrodnicze
 15. Technologia BIM w procesach projektowania i realizacji obiektów budowlanych
 16. Zagadnienia energetyczne w rolnictwie, rozważania naukowe, badania i rozwój
 17. Certyfikacja budynków, audyt energetyczny w budownictwie
 18. Problemy komfortu i wpływu sztucznego środowiska na ludzi
 19. Zasoby energetyczne, źródła energii, racjonalne zużycie energii, ochrona środowiska i recykling
 20. Zmiany klimatyczne, zjawiska, przyczyny, skutki i prognozy
 21. Polityka w zakresie energii odnawialnej i poszanowania energii
 22. Finansowanie inwestycji proekologicznych i mechanizmy wsparcia

 Wygłoszenie referatu - w języku polskim lub angielskim (do wyboru przez Uczestnika)

Przygotowanie posteru - w języku polskim lub angielskim (do wyboru przez Uczestnika)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że:

       - rejestracja uczestnictwa z referatem została zakończona

       - można natomiast rejestrować swoje uczestnictwo bez referatu - zapraszamy

01-rejestracja_udzialu.jpg

wyslanie_referatu.gif

Ważne daty:

 

    - do dnia 15 lutego 2018        - rejestracja uczestnictwa z referatem

 

    - do dnia 26 kwietnia 2018     - wniesienie opłaty konferencyjnej

    - do dnia 26 kwietnia 2018     - przysłanie tekstu referatu

 

    - 19 do 23 czerwca 2018             - udział w Konferencji

Opłata za udział w Konferencji, która odbędzie się: 19-23 czerwca 2018 roku

       1. Uczestnicy bez referatu: 900 zł

Opłata obejmuje:

 • udział w obradach konferencyjnych,
 • komplet materiałów konferencyjnych,
 • torbę konferencyjną,
 • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej przy ognisku i muzyce,
 • udział w bieszczadzkiej wycieczce,
 • korzystanie z serwisów kawowych,
 • korzystanie z obiadów i kolacji,

      2. Uczestnicy z referatem: 1150 zł

Opłata obejmuje:

 • udział w obradach konferencyjnych,
 • komplet materiałów konferencyjnych,
 • torbę konferencyjną,
 • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej przy ognisku i muzyce,
 • udział w bieszczadzkiej wycieczce,
 • korzystanie z serwisów kawowych,
 • korzystanie z obiadów i kolacji,
 • możliwość opublikowania w języku angielskim (po pozytywnych recenzjach) referatu naukowego Uczestnika Konferencji w:

» Open Access Proceedings E3S Web of Conferences indeksowanym w Web of Science (15 punktów według MNiSW)

      lub

» Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (9 punktów według MNiSW)

Uwagi dotyczące publikacji:

 • Dopłata do drugiego referatu wynosi 250 zł
 • Uczestnik Konferencji może być Autorem lub Współautorem co najwyżej dwóch referatów
 • Przynajmniej jeden Autor referatu powinien wziąć udział w Konferencji
 • Uprzejmie prosimy, aby liczba stron referatu nie przekraczała 10

    

      3. Doktoranci i Słuchacze studiów doktoranckich: 1050 zł

Opłata obejmuje taki sam zakres jak opisany w punkcie 2.

Konto konferencyjne

  Bank PEKAO S.A.   II Oddział w Rzeszowie

  Nr konta: 29124026141111000039586445

  tytuł wpłaty:  SOLINA 2018

          oraz Imię i Nazwisko Uczestnika Konferencji

Politechnika Rzeszowska

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Informacja dotycząca faktur

     Po wniesieniu opłaty przez Uczestnika Konferencji - księgowość Politechniki Rzeszowskiej niezwłocznie wystawia fakturę dla Podmiotu wnoszącego opłatę i przesyła drogą pocztową fakturę na adres Podmiotu wnoszącego opłatę.

Miejsce Konferencji - Ośrodek "ATRIUM" w Polańczyku

 

      Konferencja odbędzie się w Ośrodku: "Centrum Konferencyjno-Uzdrowiskowe ATRIUM" w Polańczyku, który znajduje się przy głównym deptaku spacerowym i równocześnie posiada dostęp do linii brzegowej jeziora solińskiego.

21-dsc_0985.jpg

Adres Ośrodka "ATRIUM": 38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 28

ATRIUM - Polańczyk

        Ośrodek ATRIUM w Polańczyku - który został zarezerwowany w całości na potrzeby Konferencji - oferuje pokoje ze śniadaniem dla Uczestników Konferencji.

     Opłata za udział w Konferencji nie obejmuje kosztów zakwaterowania - Uczestnicy proszeni są o indywidualne rezerwacje zakwaterowania w Ośrodku Konferencyjnym "ATRIUM", w zależności od długości pobytu (istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu przed  rozpoczęciem Konferencji lub dłuższego pobytu po zakończeniu Konferencji).

         Przy rezerwacji prosimy powołać się na udział w Konferencji SOLINA 2018.

Rezerwacja zakwaterowania w Ośrodku "ATRIUM":

-

     Uprzejmie prosimy telefonicznie, a także przy pomocy poczty elektronicznej rezerwować zakwaterowanie bezpośrednio w Ośrodku:

-

-  Pani Monika Turek - tel. kom:  693 713 609   lub   504 173 869 
- lub Recepcja Ośrodka - tel: 13 469 20 10

-

- e-mail: info@amer-pol.com.pl   rezerwacja przy pomocy poczty elektronicznej 

     Miejscowość Polańczyk znajduje się w centralnej części Bieszczadów, nad jeziorem solińskim, które jest największym w Polsce zbiornikiem retencyjnym.

     Jezioro to - powszechnie nazywane SOLINA - jest atrakcyjnym i wartym odwiedzenia turystycznym miejscem i celem wypoczynkowym.

       Bieszczadzkie walory przyrodnicze, przyjazny klimat, czystość powietrza, występowanie wód mineralnych oraz rozwinięte lecznictwo uzdrowiskowe sprawiają, że Polańczyk jako miejscowość wypoczynkowa, o statusie uzdrowiska, jest turystycznie rozpoznawalna i chętnie odwiedzana przez licznych gości i wczasowiczów.

pnm01.jpg

Dojazd na Konferencję do Polańczyka:

      Do Polańczyka można dojechać samochodem lub bezpośrednio autobusem, korzystając z regularnych, codziennych połączeń autobusowych (tam i z powrotem).

       Autobusy z bezpośrednim dojazdem do Polańczyka odjeżdżają z wielu miast w Polsce – np.: z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Łodzi, Kielc, Lublina, Rzeszowa, a także z innych miast.

        Istnieje również możliwość przyjazdu pociągiem drogą kolejową na dworzec PKP w Rzeszowie lub przylotu samolotem  drogą lotniczą na lotnisko Rzeszów-Jasionka,  a następnie można dojechać np. komunikacją autobusową do Polańczyka.

       Można także skorzystać z ofert wypożyczalni samochodów znajdujących się w Rzeszowie - w tym zlokalizowanych na terenie lotniska.

       Uczestnicy Konferencji sami, indywidualnie decydują o wyborze sposobu dojazdu na Konferencję.

      W przypadku wyboru spośród dostępnych ofert różnych przewoźników, uprzejmie prosimy o sprawdzenie rozkładów jazdy, zasad podróżowania, a także warunków rezerwacji i kupna biletów u konkretnych przewoźników.

Przykładowe połączenia autobusowe do Polańczyka

Przykładowe połączenia autobusowe do Rzeszowa

Rzeszów dworzec PKP - przykładowe połączenia

Port Lotniczy - Rzeszów Jasionka

dojazd-samochodem.jpg

Publikacje konferencyjne

(do wyboru przez Uczestników Konferencji)

Uczestnik Konferencji może być Autorem lub Współautorem co najwyżej dwóch referatów

Publikacja w języku angielskim 

- do 10 stron -

w Open Access Proceedings E3S Web of Conferences

-

indeksowanym w Web of Science

-

15 punktów według MNiSW

-

Szablon pełnego tekstu referatu - prosimy pobrać

-

License Agreement - prosimy pobrać 

okladka-e3s.jpg

Publikacja w języku angielskim

- do 10 stron -

w Czasopiśmie Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

-

Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

-

9 punktów według MNiSW

-

Szablon pełnego tekstu referatu - prosimy pobrać

 -

Oświadczenie Autora - prosimy pobrać

okladka-jceea.jpg

Prezentacje referatów podczas Konferencji - do wyboru:

jako wystąpienie ustne lub poster - w języku polskim lub angielskim

poster-szablon-solina2018.jpg

Komitet Naukowy

Prof. Dorota Bzowska Politechnika Warszawska
Prof. Dorota Chwieduk Politechnika Warszawska
Prof. Wojciech Dzieniszewski IPPT PAN Warszawa
Prof. Mariusz Filipowicz AGH Kraków
Prof. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka
Prof. Halina Garbalińska  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. Jan Godlewski Politechnika Gdańska
Prof. Marek Gosztyła Politechnika Rzeszowska
Prof. Dariusz Heim  Politechnika Łódzka
Dr hab. Hanna Jędrzejuk Politechnika Warszawska
Prof. Tomasz Kisilewicz Politechnika Krakowska
Prof. Agnieszka Klemm Glasgow Caledonian University
Dr hab. Katarzyna Klemm Politechnika Łódzka
Prof. Piotr Klemm Politechnika Łódzka
Prof. Halina Koczyk Politechnika Poznańska
Prof. Elżbieta Kossecka IPPT PAN Warszawa
Prof. Piotr Koszelnik Politechnika Rzeszowska
Prof. Kazimierz Kuśnierz Politechnika Krakowska
Prof. Wojciech Marks IPPT PAN Warszawa
Prof. Robert Masztalski Politechnika Wrocławska
Prof. Henryk Nowak Politechnika Wrocławska
Prof. Jerzy Zb. Piotrowski Politechnika Świętokrzyska
Prof. Robert Wójcik Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. Jerzy Wyrwał Politechnika Opolska
Prof. Agata Zdyb Politechnika Lubelska
Prof. Zbigniew Zuziak Politechnika Krakowska

Sekretariat Konferencji

Politechnika Rzeszowska

Wydział Budownictwa, Inżynierii

Środowiska i Architektury

 

Zakład Budownictwa Ogólnego

 ul. Poznańska 2

35-084 Rzeszów

Kontakt:

-

tel:   178651728

tel:   178651702

tel:   178651025

tel:   178651178

tel:   178651428

                               

e-mail: solina@prz.edu.pl

Komitet Organizacyjny

prof. PRz

dr hab. inż.

Lech Lichołai

przewodniczący

 Lech.Licholai@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651327

 tel. kom: 736068820

 Pracownicy - więcej informacji

mgr inż.

Joanna Krasoń

sekretarz organizacyjny

 jkras@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651728

 tel. kom: 736068821

 Pracownicy - więcej informacji

dr inż.

Bernardeta Dębska

koordynacja przyjmowania

i recenzowania referatów

 bdebska@prz.edu.pl

 tel. PRz: 177432077

 tel. kom: 736068822

 Pracownicy - więcej informacji

dr inż.

Przemysław Miąsik

 pmiasik@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651178

 tel. kom: 736068823

 Pracownicy - więcej informacji

dr inż.

Jerzy Szyszka

przygotowanie referatów do druku - 

- w formacie "camera ready" 

 jszyszka@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651238

 tel. kom: 736068825

 Pracownicy - więcej informacji

mgr inż.

Artur Szalacha

 artusza@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651025

 tel. kom: 736068824

 Pracownicy - więcej informacji

dr inż.

Aleksander Starakiewicz

koordynacja przebiegu obrad i sesji konferencyjnych

 olekstar@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651428

 Pracownicy - więcej informacji

mgr inż.

Marcin Kaczmarzyk

zagadnienia logistyczne oraz techniczne dotyczące przygotowania i przebiegu Konferencji

 kaczmar@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651026

 Pracownicy - więcej informacji

mgr inż.

Michał Musiał

 mmusial@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651005

 Pracownicy - więcej informacji

techn.

Jerzy Szymczyk

 jszym@prz.edu.pl

 tel. PRz: 178651702

 Pracownicy - więcej informacji

progpog--.jpg

Zapraszamy Firmy do przedstawienia swoich wyrobów, profilu technologicznego

w ramach wystąpień technicznych dla Uczestników Konferencji

-

kontakt: Joanna Krasoń

e-mail: solina@prz.edu.pl

tel. PRz: 178651728 

tel. kom: 736068821

ooo

male-logo-pl-2018.jpg

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję